Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Film de Liberté. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Vår integritetspolicy kan uppdateras och du hittar alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy på www.filmdeliberte.com/integritetspolicy och du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Film de Liberté Stockholm AB (Film de Liberté), Fridhemsgatan 38, 112 40 Stockholm med organisationsnummer 556709-0906 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Film de Liberté samlar in och använder och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

I all behandling och lagring av personuppgifter så lutar sig Film de Liberté mot laga grund i form av: 1. Det Avtal vi ingått med dig som kund, samarbetspartner, konsult eller anställd. 2. Det Samtycke du gett i samband med överlämning av personuppgifter. 3. En Intresseavvägning som vi baserar på vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att informera dig om relevanta produkter, tjänster, erbjudanden eller liknande samt om du visat intresse för att arbeta eller praktisera hos oss. 4. Det kan också handla om en Rättslig förpliktelse vi har som företag att behandla dina personuppgifter.Hur samlar vi in personuppgifter?

Film de Liberté samlar in och behandlar personuppgifter genom mejl, telefon och personlig kontakt med personer och företag som är intresserade av företagets tjänster och produkter, är kund, leverantör eller samarbetspartner till oss eller som söker anställning eller praktik hos Film de Liberté.Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter i form av namn, befattningar, telefonnummer, e-postadresser, foton, personnummer och andra uppgifter som är nödvändiga för vår marknadsföring, våra affärsrelationer samt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Vi kan också komma att behandla e-postadresser i syfte att göra informations- och marknadsföringsutskick till kunder och intressenter samt för att skicka inbjudningar till event och liknande.För vilka ändamål behandlar vi personuppgifter?

Film de Liberté behandlar huvudsakligen personuppgifter för att tillhandahålla god service och förbättra kundupplevelsen, att fullgöra våra förpliktelser gentemot kund, leverera beställningar, fakturera och debitera för köp, i marknadsföringssyfte samt för att uppfylla säkerhets- och myndighetskrav.Hur länge bevarar vi personuppgifter?

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Film de Liberté sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in men kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Film de Libertés rättsliga intressen.Delning av personuppgifter till tredje part

Film de Liberté kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar. Film de Liberté kan även komma att lämna ut personuppgifter till biträden som behandlar personuppgifter för Film de Libertés räkning, exempelvis samarbetspartners, redovisningsföretag eller IT-leverantörer.


I de fall då vi använder oss av ett personuppgiftsbiträde som en leverantör eller samarbetspartner så har vi avtal på plats för att säkerställa att personuppgifterna skyddas och att de endast används i samma syfte som de samlats in för. Film de Liberté vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som eventuellt överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR och Privacy Shield.


Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Film de Libertés rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.Skydd av personuppgifter

Film de Liberté har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot missbruk, obehörig åtkomst, eller liknande. Alla anställda samt biträden och övriga mottagare hos Film de Liberté är skyldiga att följa våra regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.Hantering av ”Cookies” på filmdeliberte.com
Film de Liberté använder sig av så kallade Cookies* på filmdeliberte.com. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar.


*En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.Dina rättigheter

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar eller rättar dina personuppgifter. Du kan också begära radering i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig som kund. Om du önskar göra en begäran är du välkommen att kontakta oss via någon av de kontaktuppgifter som du finner här nedan.Kontaktinformation

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss